Värmare

Vi har länge sysslat med värmare och installerar ett flertal varje år.

Eberspächer är det märke vi mest installerar och har hemma på lager.

Eberspächer är en energisnål dieselvärmare som går tyst och värmer mycket effektivt.

 

Vi utför även service på de flesta värmare, speciellt Wallas-värmare och Eberspächer.
Detta har Bengt stor erfarenhet och kompetens inom.